Základní škola          Knihovna          Myslivci

    

   Úvod
   Obecní úřad

   Obec Radňovice

   Ubytování, stravování

   Sportovní vyžití

   Ostatní
   Zastupitelstvo obce Radňovice je sedmičlenné

  Starosta: Bc. Josef Dvořák
  Místostarosta: Ing. Miroslav Klement
  Zastupitelé: Ing. František Dvořák
  Michal Klement
  Ing. Bc. Radka Slámová
  Radek Trödler
  Božena Zajíčková


Stránky vytvořila Monika Ohrazdová a do angličtiny přeložila Alena Ohrazdová (2008), aktualizuje Roman Ondráček (od 2010)