Základní škola          Knihovna          Myslivci

    

   Úvod
   Obecní úřad

   Obec Radňovice

   Ubytování, stravování

   Sportovní vyžití

   Ostatní
MA21 v obci Radňovice

Místní agenda MA21 je program, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů.


Základní pojmy k MA21

Agenda 21- dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992 (na tzv. "Summitu země"). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj.

Místní Agenda 21 (MA21)- nástroj pro udržení principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci nebo v regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.

Místní- odkazuje Vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region.

Agenda- slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.

21- vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

Udržitelný rozvoj- nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby (G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 1987). Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědnosti vůči ostatním lidem a přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí).

Fotografie I
Fotografie II
Fotografie III

Stránky vytvořila Monika Ohrazdová a do angličtiny přeložila Alena Ohrazdová (2008), aktualizuje Roman Ondráček (od 2010)